Informatik och Norsjö kommun i sensorprojekt

Informatik samarbetar med Norsjö kommun i projektet WeBeamit, där sensorteknik ska användas för att skapa nya tjänster.

I höstas installerade studenter från systemvetenskapliga programmet, Informatik, två basstationer i Norsjö kommun. Basstationerna ska användas för att förmedla data från sensorer. Den data sensorerna producerar ska nyttjas för att effektivisera Norsjös kommunala verksamhet samt utveckla nya tjänster.

Nu fortsätter arbetet med sensorer i Norsjö, då inblandade i projektet samlades för en hel dag i Norsjö där det diskuterades användning av tekniken. På plats var bland andra Mattias Degerman, vice KSO, Felix Krause, SKL programansvarig för tillväxtbyggnad och samhällsplanering, Nike Hansen, projektkoordinator vid det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things, Ulf Hedestig, lektor vid Informatik, Jesper Svensson, systemvetarstudent vid Informatik, Niklas Carlén, systemvetarstudent vid Informatik, August Forsman, systemvetarstudent vid Informatik, Inger Johansson, kommunstrateg Norsjö och Katarzyna Wikström, Kommunchef Norsjö.

Sensorerna som kommer att användas i projektet, kan inte identifiera personer eftersom utrustningen inte innehåller någon kamerafunktion. Däremot har sensorerna många andra funktioner, som att mäta temperatur, luftfuktighet och rörelse. Exakt vad sensorerna kommer användas till är ännu inte klart, några exempel på användningsområden är:

• Belysning – Öka trygghetskänsla hos invånare, genom lampor som med hjälp av sensorer tänds vid rörelse i närheten.

• Lokaler – Underlätta planering för exempelvis lokalvårdare och annat underhåll, genom att mäta nyttjande av olika lokaler.

• Aktiviteter – Informera invånare om aktivitet vid olika platser, genom att visa om det finns rörelse just där och då. Det kan exempelvis vara på badhus eller fritidsgårdar.

Annonser

8-9 februari, avslutande seminarium

8-9 februari hade Bitstream II ett avslutande seminarium för drygt 20-talet enhetschefer som deltagit i verksamhetsmodellering. 

Deltagare under seminariet.

Under seminariet fick deltagare från Länsstyrelsen, Norsjö, Åsele och Umeå kommun dela med sig av sina erfarenheter av att bedriva kartläggning av olika verksamheter. Sedan i oktober har de jobbat med att kartlägga och analysera sina verksamheter och alla har hittat förändringsförslag som kan förbättra verksamheten.

– Det är fantastiskt att de inte bara har lärt sig att modellera utan många har gått vidare och använt sina diagram och modeller för att förändra sin egen verksamhet och till och med börjat organisera för verksamhetsutveckling, säger Mikael Söderström som tillsammans med Ulf Hedestig undervisat och coachat deltagarna på kursen.

Totalt har nu ett drygt 70-tal chefer från Sverige och Norge deltagit i denna kompetensutvecklingsinsats som ger en bra grund för de övriga aktiviteter som Bitstream II genomför under 2018 och 2019. 

 

28-29 september kurs i verksamhetsmodellering

Ett 20-tal personer från Västerbotten deltog i kurs om verksamhetsmodellering. Kursen ingår i arbetspaket tre i projektet Bitstream II och tog plats vid institutionen för Informatik. 

IMG_7378Deltagare jobbar med att tillämpa metodik på sina case. 


På torsdag och fredag, 28-29 september, hölls en kurs i verksamhetsmodellering. Deltog gjorde ett 20-tal personer från Umeå kommun, Norsjö kommun, Åsele kommun och länsstyrelsen i Västerbotten. Deltagare jobbade med deras olika case, dessa case kommer de att jobba med fram till tredje februari, då kursen avslutas. Det var nu andra upplagan av kursen i verksamhetsmodellering, kursen ingår i arbetspaket tre i projektet Bitstream II. Under dagarna undervisade Ulf Hedestig och Mikael Söderström.

 

 

 

27 september Norsjö

Systemvetarstudenter vid institutionen för Informatik har varit i Norsjö kommun för att installera basstationer.

IMG_0700-1Basstationen på vattentornet kopplas in. Foto: Ina Klingstedt


I onsdags, 27 september, påbörjades det praktiska arbetet kring WeBeamit, som är ett projekt i samarbete mellan Umeå universitet och Norsjö kommun. Fyra studenter vid institutionen för Informatik, Nicklas Carlén, Jesper Svensson, Gunnar Erlanson och August Forsman installerade två basstationer under dagen. Basstationerna installerades på vattentornet och på skolans tak i Norsjö kommun. Medverkade under dagen gjorde även Ulf Hedestig, lektor vid instutitionen vid Informatik, Ina Klingstedt. Informatör på Norsjö kommun, Inger Johansson, projektledning, och Tommy Holmström vaktmästeritjänster Norsjölägenheter.

Basstationerna förmedlar data från sensorerna till ett system där vidare analys kommer att genomföras. Ett litet antal testsensorer installerades på Norsjös kommunhuset och Norsjös skolområde för att kontrollera att sändning och mottagandet fungerar. Syftet med sensorerna är att effektivisera den Norsjös kommunala verksamheten och utveckla nya tjänster.

 

8 september Norsjö

Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström besökte Norsjö för att rekognosera utplacering av basstationer för LoRA-nätet. Syftet är att sätta ut IoT-sensorer för att fånga rörelser och beteenden som kan användas i samband med medborgarcentrerade aktiviteter i projektets WP5. Under dagen besöktes bl a vattentornet och skolan i jakten på lämpliga platser.

21-22 augusti Kärringøy

Bitstream II genomförde den andra träffen inom LEAN-ledarträffen som denna gång genomfördes på Kärringøy utanför Bodø. Under två dagar fick ett 30-tal deltagare lyssna till olika presentationer och delta i workshops. Bl a presenterades digitaliseringsstrategier i Bodø kommun och SI och dessutom fick deltagarna inblick i olika former av verktyg för att hantera digital transformation. Under seminariet fick också deltagarna åka Ribbåt utanför Kärringøy.

21 juli Lissabon

Daniel Skog presenterar idag artikeln Push or Pull? Using social media to interact with citizens, på konferensen 11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS) i Lissabon.

Konferensen arrangeras av IADIS, som står för International Association for Development of the Information Society. Daniels presentation bygger på den kartläggning som han har gjort i Bitstream II som avser aktivitet 5 som avser medborgardriven utveckling av etjänster.