Storuman

Projektmöte i Storuman

Den 3 maj var det dags att ha det första projektmötet med hela projektgruppen för BitStream. Deltagarna kommer från olika spridda platser i Norra Sverige och Norra Norge och Storuman fick agera som central mittpunkt för denna sammankomst.

Screen Shot 2013-09-09 at 9.56.28 AM Screen Shot 2013-09-09 at 9.55.03 AM Screen Shot 2013-09-09 at 9.54.04 AM