Bodö

Projektet hade möte inom WP 3 där bland annat kursplan diskuterades.