Bryssel

Bryssel

Projektet presenterade  på workshopen Making eGovernment work: Improving Organisational Processes arrangerad av ePractice i Bryssel 1 oktober.