Umeå 5 oktober

img_2959-2

Ulf Hedestig, Mikael Söderström och Kennet Johansson presenterade delar av innehållet i Bitstream II under Innovationsveckan 3-7 oktober – ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen i Västerbotten och Umeå universitet. Mer information om seminarierna återfinns under länken http://www.jobbhackathon.se