23 november, Bodø

Bitstream II genomförde det första ledarseminariet som är en delaktivitet i projektet. Ett drygt 50-tal ledare deltog i seminariet som hade temat ”Tjänsteinnovation, digitalisering och ledning”.

Bland föredragningshållarna var Une Tangen från Kommunesektorens organisajon, KS (motsvarigheten till SKL i Sverige) som presenterade en vägkarta för tjänsteinnovation. För de som är intresserade av de modeller och verktyg som de tagit fram kan gärna besöka www.samveis.no. Den andre föredragshållaren var Leif Kristian Monsen från Nord Universitet som talade utifrån temat ”Missnöjets innovativa potential” som handlade till stor del om ledarskap i förändringsarbete i offentlig sektor. Från en tidigare studie hos olika utvecklingsprojekt som varit framgångsrika i Sverige och Norge, presenterades vilka ledaregenskaper som varit betydelsefulla för att nå goda effekter. Ledarseminariet avslutades med att Vibeke Tellemann, Eli Thea Moseid Kristensen och Terje Jørgensen från Bodø kommune presenterade hur de organiserat sina digitaliseringsprojekt inom hälsosektorn. Några av dessa personer deltog i Bitstream I och visade på vilka effekter som deras deltagande i Bitstream I resulterat för kommunen.  Från Bitstreamprojektet tog man med sig metodik och verktyg för att bygga upp en organisation bestående av personal från kommunens hälsosektor där man bedriver kartläggning och analys. Idag har man sju personer engagerade i verksamhetsutveckling som hittills varit mycket lyckosam, där såväl medarbetare och ledning är mycket positiva till de sätt man hanterar verksamhetsmodellering i sin verksamhet.

Ledarseminariet avslutades med en diskussion om framtida teman och fokusområden. Nästa ledarträff planeras till mitten av mars 2017 och då i Sverige.