24-25 november, Bodø

Den andra samlingen av kursen verksamhetsmodellering genomfördes under två dagar i Bodø. Ca 30 personer är med i detta arbetspaket där varje deltagare fått presentera  och få återkoppling på sitt arbete med att kartlägga och analysera sina egna case. Under samlingen visade de bl a på hur de utnyttjat de olika beskrivningsteknikerna för att kartlägga begrepps- och intressentmodell, målhierarkier och processbeskrivningar. Nästa samling som avslutar kursmodulen är inplanerad i mitten av februari i Mo i Rana.