27 januari, Bodø

Kjell Erlingsen, Ulf Hedestig och Mikael Söderström träffade Terje Jørgensen och hans team på hemtjänsten i Bodø. Syftet var att intervjua dem om den organisering de gjort för verksamhetsutveckling och hur de utvecklat sin arbetspraxis. Syftet var att kartlägga de olika organisationsformer som våra parter har upparbetat vad gäller organisering av verksamhetsutveckling som ingår i Bitstream II’s arbetspaket 4.