30-31 mars Skellefteå

Bitstream genomförde en tvådagars ledarseminarium med ett 30-tal deltagare inriktad på värdegrund och LEAN-filosofi. På programmet fick deltagarna lyssna till erfarenheter från Skellefteå kommun där Marie Larsson och Eva Karlberg beskrev den utveckling som bedrivits inom verksamhetsutveckling i kommunen. Övriga pass på programmet var tjänstelogik i offentlig sektor och utformning av Key Performance Indicators baserad på styrdiagram, LEAN-filosofi, organisatoriskt lärande och ledarskap.

Efter genomförd middag avslutades kvällen med framtidsdiskussioner rörande digital transformation under lättare former.  Ledarseminariet är startskottet på en tvåårig kompetensutvecklingsinsats inom arbetspaket 3.2 som genomför ett par gemensamma träffar per år.