25 April Umeå

Bitstream arrangerade en workshop med det tidigare LEAN-nätverket 0-fel. Under förmiddagen diskuterade ett 20-tal deltagare om framtida önskemål om innehåll och format i kommande möten om LEAN.

Nätverket 0-fel omfattar såväl företag som offentlig verksamhet och träffen genomfördes i Länsstyrelsens lokaler. Denna aktivitet är i linje med aktivitet 3 som fokuserar på LEAN-filosofi och värdegrundsfrågor