26/6-1/7 Norge

Projektgruppen  på svensk och norsk sida, dvs Umeå universitet och Nord universitet träffade de norska deltagarna under denna sommarvecka. Initialt besöktes Hemnes där en workshop genomfördes under en heldag. Tre grupper i Hemnes diskuterade framtida case och utvecklingsförslag. Dag två på resan innehöll ett besök hos Statens Innkrevingssentral där projektgruppen fick träffa högsta ledningen för SI och diskutera framtida samarbeten. Besöket avslutades i Bodø där vi under två dagar besökte olika deltagare från Bodø kommun och genomförde aktiviteter inom ramen för aktivitet 3, 4 och 5.