Kärringøy

Amund Eriksen, rådmann Hemnes kommune, håller föredrag för deltagarna.