19th International Conference on Digital Governmental Research

I slutet av maj deltog Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström i konferensen 19th International Conference on Digital Governmental Research där Ulf Hedestig presenterade deras artikel om hur IoT kan fungera som motor för verksamhetsutveckling i Norsjö kommun.
Ulf Hedestig och Mikael Söderström under besöket.
Arbetet är en del av projekten Bitstream II och WeBeamIt. Konferensen arrangerades av Digital Government Society (DGS), och genomfördes på Delft Universitetet i Holland. DGS är en av de mest prestigefyllda internationella organisationerna  som fokuserar på digitalisering i offentlig sektor med högt rankade tidskrifter. Konferensen lockade deltagare från USA, Sydamerika och Europa, och Norsjöprojektet väckte stort intresse från regioner som New York, Bern, Seoul och Brasilia. De var främst imponerade av Norsjös satsningar på att leverera värde för medborgare via ett LoRa-nätverk som levererar en typ av data som aldrig, eller sällan, används i verksamhetsutveckling. Bland annat frågade flera andra s.k. smarta städer om det är möjligt att konvertera och flytta över Norsjötestet till andra länder för att gör jämförande studier.

– Detta arbete har inte kunnat genomföras utan våra partners i Norsjö där Inger Johansson och Katarzyna Wikström är viktiga samarbetspartners, säger Mikael Söderström som poängterar att denna form av samarbete mellan universitet och offentlig sektor är ett utmärkt sätt att marknadsföra den forskning som sker i Västerbotten.