Inbjudan till Bitstreams årskonferens 23-24/10

Den 23-24/10 genomförs Bitstreams årskonferens i Umeå med temat Ledarskap och tjänsteutveckling i den digitala förvaltningen. Första dagen är öppen för allmänheten och dag två sluten för enbart Bitstreampartners. Under dessa dagar kommer vi att varva med inspirationsföreläsare och erfarenhetsutbyte mellan våra partners.

Bland våra talare kan nämnas Louise Bringselius, Lunds universitet, som varit forskningsledare för Tillitsdelegationen i Sverige. Delegationen har i juni 2018 lämnat sitt slutdokument som bland annat belyser om balansering av nuvarande styrningsformerna (byråkrati och budget) till förmån för tillitsbaserad styrning i offentlig förvaltning. Hon kommer här att berätta mer om ramverket för tillitsbaserad styrning och ledning och vad det innebär. Den andra talaren är Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet, som kommer att berätta mer om processorientering i praktiken och metoder för att identifiera, värdera och prioritera e-tjänster.

Anmälan och mer information om årskonferensen hittar du här

Konferensens program hittar du här: Program 23-24/10