Ledarskap och tjänsteutveckling inom den digitala myndigheten

Under tisdagen den 23 oktober höll Bitstream II tillsammans med SPIN ett öppet seminarium med fokus på ledarskap och tjänsteutveckling inom den digitala myndigheten.

Seminariet, som pågick under en eftermiddag, började med att Marie-Therese Christiansson från Karlstads universitet presenterade olika verktyg och modeller som utvecklats för att stödja ett processorienterat arbetssätt. Marie-Therese gav även inblick i hur man kan integrera horisontella kriterier såsom mångfald och jämställdhet i samband med arbetet med processbeskrivningar.

Eftermiddagens andra talare var Louise Bringselius som varit forskningsledare för Tillitsdelegationen, hon berättade om hur tillitsbaserad ledning och styrning skulle kunna genomföras i praktiken. Deltagarna fick även lyssna till goda exempel och insatser som behöver göras för att öka andelen tillit som styrmodell.

Seminariet avslutades med tre exempel på medborgarcentrerad verksamhetsutveckling, där Katarzyna Wikström, kommunchef i Norsjö, var först ut med att berätta om IoT-sensorer som stöd vid beslutsfattande. Kennet Johansson, enhetschef för Länsstyrelsen i Västerbotten, berättade om systemtänkande i samband med verksamhetsmodellering och avslutningsvis berättade Per Levén, Umeå universitet, om platsbaserade delningsplattformar och exempel på hur de testas hos olika intressegrupper.

Seminariet följdes upp med att Bitstream II hade ett svensk-norskt erfarenhetsutbyte den 24 oktober där bland annat IT-enheten vid Umeå kommun och länsstyrelsen i Västerbotten presenterade sina ansatser att organisera digitalisering och verksamhetsutveckling i sina organisationer.

Bild: Marie-Therese Christiansson, proprefekt och lektor vid Informatik Karlstads universitet, föreläser för seminariedeltagare. 

Presentationer från konferensen: 

Inledning

Marie-Therese Christiansson

Louise Bringselius

Katarzyna Wikstrom

Kennet Johansson

Per Leven