Presenterade artikel om utmaningar kring IoT-användande i offentlighet

Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström presenterade artikeln Challanges in using IoT in public spaces under den internationella konferensen IoT in Urban Space (Urb-IoT) som hölls i Guimareas, Portugal.

Artikeln tilldelades även best paper award under en speciell ceremoni i slutet av konferensen. Urb-IoT är en av sju parallella delkonferenser som hålls ihop me SmartCity 360 som fokuserar på IoT ur olika perspektiv.

Mer information om Urb-IoT finns här.

Artikeln, Challenges in Using IoT in Public Spaces, finns här.