Workshop i Åsele

Den 10 december genomförde Mikael Söderström och Ulf Hedestig en heldags workshop i Åsele för ett femtontal förvaltnings- och enhetschefer.
På dagordningen ägnades förmiddagen till Lean och verksamhetsmodellering där gruppen fick arbeta praktiskt med processmodellering i form av case från deras egna verksamheter. Under eftermiddagen introducerades olika ansatser kring öppen innovation och deltagarna fick prova på olika tekniker för radikal innovation.