28-29 september kurs i verksamhetsmodellering

Ett 20-tal personer från Västerbotten deltog i kurs om verksamhetsmodellering. Kursen ingår i arbetspaket tre i projektet Bitstream II och tog plats vid institutionen för Informatik. 

IMG_7378Deltagare jobbar med att tillämpa metodik på sina case. 


På torsdag och fredag, 28-29 september, hölls en kurs i verksamhetsmodellering. Deltog gjorde ett 20-tal personer från Umeå kommun, Norsjö kommun, Åsele kommun och länsstyrelsen i Västerbotten. Deltagare jobbade med deras olika case, dessa case kommer de att jobba med fram till tredje februari, då kursen avslutas. Det var nu andra upplagan av kursen i verksamhetsmodellering, kursen ingår i arbetspaket tre i projektet Bitstream II. Under dagarna undervisade Ulf Hedestig och Mikael Söderström.

 

 

 

27 september Norsjö

Systemvetarstudenter vid institutionen för Informatik har varit i Norsjö kommun för att installera basstationer.

IMG_0700-1Basstationen på vattentornet kopplas in. Foto: Ina Klingstedt


I onsdags, 27 september, påbörjades det praktiska arbetet kring WeBeamit, som är ett projekt i samarbete mellan Umeå universitet och Norsjö kommun. Fyra studenter vid institutionen för Informatik, Nicklas Carlén, Jesper Svensson, Gunnar Erlanson och August Forsman installerade två basstationer under dagen. Basstationerna installerades på vattentornet och på skolans tak i Norsjö kommun. Medverkade under dagen gjorde även Ulf Hedestig, lektor vid instutitionen vid Informatik, Ina Klingstedt. Informatör på Norsjö kommun, Inger Johansson, projektledning, och Tommy Holmström vaktmästeritjänster Norsjölägenheter.

Basstationerna förmedlar data från sensorerna till ett system där vidare analys kommer att genomföras. Ett litet antal testsensorer installerades på Norsjös kommunhuset och Norsjös skolområde för att kontrollera att sändning och mottagandet fungerar. Syftet med sensorerna är att effektivisera den Norsjös kommunala verksamheten och utveckla nya tjänster.

 

8 september Norsjö

Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström besökte Norsjö för att rekognosera utplacering av basstationer för LoRA-nätet. Syftet är att sätta ut IoT-sensorer för att fånga rörelser och beteenden som kan användas i samband med medborgarcentrerade aktiviteter i projektets WP5. Under dagen besöktes bl a vattentornet och skolan i jakten på lämpliga platser.

21-22 augusti Kärringøy

Bitstream II genomförde den andra träffen inom LEAN-ledarträffen som denna gång genomfördes på Kärringøy utanför Bodø. Under två dagar fick ett 30-tal deltagare lyssna till olika presentationer och delta i workshops. Bl a presenterades digitaliseringsstrategier i Bodø kommun och SI och dessutom fick deltagarna inblick i olika former av verktyg för att hantera digital transformation. Under seminariet fick också deltagarna åka Ribbåt utanför Kärringøy.

21 juli Lissabon

Daniel Skog presenterar idag artikeln Push or Pull? Using social media to interact with citizens, på konferensen 11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS) i Lissabon.

Konferensen arrangeras av IADIS, som står för International Association for Development of the Information Society. Daniels presentation bygger på den kartläggning som han har gjort i Bitstream II som avser aktivitet 5 som avser medborgardriven utveckling av etjänster.

26/6-1/7 Norge

Projektgruppen  på svensk och norsk sida, dvs Umeå universitet och Nord universitet träffade de norska deltagarna under denna sommarvecka. Initialt besöktes Hemnes där en workshop genomfördes under en heldag. Tre grupper i Hemnes diskuterade framtida case och utvecklingsförslag. Dag två på resan innehöll ett besök hos Statens Innkrevingssentral där projektgruppen fick träffa högsta ledningen för SI och diskutera framtida samarbeten. Besöket avslutades i Bodø där vi under två dagar besökte olika deltagare från Bodø kommun och genomförde aktiviteter inom ramen för aktivitet 3, 4 och 5.

21 juni Norsjö

Ulf Hedestig och Mikael Söderström diskuterade med Norsjö, Åsele och Vilhelmina om ett framtida virtuellt projektkontor i inlandet. Då Bitstream II har endast två parter med från inlandet fanns även andra kommuner med på mötet för att diskutera på vilket sätt inlandskommunerna tillsammans skulle kunna organisera och samordna detta arbete. Detta möte ingår i arbetspaket 4 som avser organisering av verksamhetsutveckling.