Workshop i Åsele

Den 10 december genomförde Mikael Söderström och Ulf Hedestig en heldags workshop i Åsele för ett femtontal förvaltnings- och enhetschefer.
På dagordningen ägnades förmiddagen till Lean och verksamhetsmodellering där gruppen fick arbeta praktiskt med processmodellering i form av case från deras egna verksamheter. Under eftermiddagen introducerades olika ansatser kring öppen innovation och deltagarna fick prova på olika tekniker för radikal innovation.

Bodø 21 augusti -2014

Bitstreamprojektet presenterade på nätverksträffen inom temaområdet Innovation arrangerad av  Botnia Atlanticaprogrammet  i Bodø

IMG_0728

Projektledare Terje Fallmyr och projektkoordinator Mikael Söderström presenterar sina erfarenheter från projektet.

 

Koordinationsmöte 17-19 juni i Umeå

Projektledningen från svensk och norsk sida i projektet träffades för en avstämning av projektet och planeringen inför höstens projektavslut genomfördes. I samband med koordinationsmötet hade projektet en presentation för den nye huvudsekreteraren i Botnia Atlantica – Rolf Wännström

Kursavslut Mo i Rana 7-9 maj

Under kursavslutet presenterade deltagarna resultatet av sina case/uppdrag som de haft under kursen. I två dagar diskuterades deltagarnas verksamhetsmodelleringar, vilka erfarenheter de haft av kursupplägget samt vilka synergi och spridningseffekter de haft inom den egna organisationen.

Handledningsturné i Norge och Sverige 7-10 april

Under veckan besökte lärarna respektive organisation som fungerade både som handledning och som studiebesök. Under måndagen besöktes projektgruppen Bodø kommune, tisdagen fick projektet en genomgång på SI i Mo i Rana. Onsdagen och torsdagen åkte projektgruppen till Sverige där man ägnade tid till Storuman och Sorsele kommun.

IMG_0332Handledningsträff med Bodø kommune. IMG_0331Förberedelsearbete på UiN, Bodø