Workshop i Åsele

Den 10 december genomförde Mikael Söderström och Ulf Hedestig en heldags workshop i Åsele för ett femtontal förvaltnings- och enhetschefer.
På dagordningen ägnades förmiddagen till Lean och verksamhetsmodellering där gruppen fick arbeta praktiskt med processmodellering i form av case från deras egna verksamheter. Under eftermiddagen introducerades olika ansatser kring öppen innovation och deltagarna fick prova på olika tekniker för radikal innovation.

Bodø 21 augusti -2014

Bitstreamprojektet presenterade på nätverksträffen inom temaområdet Innovation arrangerad av  Botnia Atlanticaprogrammet  i Bodø

IMG_0728

Projektledare Terje Fallmyr och projektkoordinator Mikael Söderström presenterar sina erfarenheter från projektet.

 

Koordinationsmöte 17-19 juni i Umeå

Projektledningen från svensk och norsk sida i projektet träffades för en avstämning av projektet och planeringen inför höstens projektavslut genomfördes. I samband med koordinationsmötet hade projektet en presentation för den nye huvudsekreteraren i Botnia Atlantica – Rolf Wännström

Kursavslut Mo i Rana 7-9 maj

Under kursavslutet presenterade deltagarna resultatet av sina case/uppdrag som de haft under kursen. I två dagar diskuterades deltagarnas verksamhetsmodelleringar, vilka erfarenheter de haft av kursupplägget samt vilka synergi och spridningseffekter de haft inom den egna organisationen.

Handledningsturné i Norge och Sverige 7-10 april

Under veckan besökte lärarna respektive organisation som fungerade både som handledning och som studiebesök. Under måndagen besöktes projektgruppen Bodø kommune, tisdagen fick projektet en genomgång på SI i Mo i Rana. Onsdagen och torsdagen åkte projektgruppen till Sverige där man ägnade tid till Storuman och Sorsele kommun.

IMG_0332Handledningsträff med Bodø kommune. IMG_0331Förberedelsearbete på UiN, Bodø

Bodö 10-11 oktober

Universitetskursen verksamhetsmodellering som är en pilotkurs inom projektet startades upp med 22 studenter bestående av förvaltningschefer och enhetschefer från Bodø kommune, Statens Inkrevingssentral, Storumans kommun och Sorsele kommun. Kursen genomförs som ett gemensam kurs med lärare från  Universitetet i Nordland, Högskolan i Nesna och Umeå Universitet .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Deltagare från Bodø kommune och SI
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kjell Ellingsen, lärare vid Handelshögskolan, Universitetet i Nordland.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deltagare från Bodø kommune
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deltagare från Storumans kommun
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deltagare från Sorsele kommun