26/6-1/7 Norge

Projektgruppen  på svensk och norsk sida, dvs Umeå universitet och Nord universitet träffade de norska deltagarna under denna sommarvecka. Initialt besöktes Hemnes där en workshop genomfördes under en heldag. Tre grupper i Hemnes diskuterade framtida case och utvecklingsförslag. Dag två på resan innehöll ett besök hos Statens Innkrevingssentral där projektgruppen fick träffa högsta ledningen för SI och diskutera framtida samarbeten. Besöket avslutades i Bodø där vi under två dagar besökte olika deltagare från Bodø kommun och genomförde aktiviteter inom ramen för aktivitet 3, 4 och 5.

21 juni Norsjö

Ulf Hedestig och Mikael Söderström diskuterade med Norsjö, Åsele och Vilhelmina om ett framtida virtuellt projektkontor i inlandet. Då Bitstream II har endast två parter med från inlandet fanns även andra kommuner med på mötet för att diskutera på vilket sätt inlandskommunerna tillsammans skulle kunna organisera och samordna detta arbete. Detta möte ingår i arbetspaket 4 som avser organisering av verksamhetsutveckling.

22-23 Maj Norsjö och Åsele

Under två dagar har Ulf Hedestig och Mikael Söderström diskuterat vilka case som deltagarna från Åsele och Norsjö kommer att jobba med i anslutning till LEAN-seminarieserie riktad mot chefer. Nästa träff sker på Kärringöy utanför Bodø i slutet av augusti och där förväntas deltagarna diskutera sina och de andras praktikfall.

10 maj Umeå

Bitstream II presenterades i samband med att IT-institutionerna vid Umeå universitet presenterade sina projekt under Mitt Europa, ett EU-initiativ som samordnades via Tillväxtverket. Bitstream II fanns representerat i form av poster där ett 60-tal inbjudna företag och organisationer deltog

25 April Umeå

Bitstream arrangerade en workshop med det tidigare LEAN-nätverket 0-fel. Under förmiddagen diskuterade ett 20-tal deltagare om framtida önskemål om innehåll och format i kommande möten om LEAN.

Nätverket 0-fel omfattar såväl företag som offentlig verksamhet och träffen genomfördes i Länsstyrelsens lokaler. Denna aktivitet är i linje med aktivitet 3 som fokuserar på LEAN-filosofi och värdegrundsfrågor

15-17 februari, Mo i Rana

Under denna tidsperiod presenterades slutresultatet av alla de case som ingått i kursen Verksamhetsmodellering. På campus Helgeland presenterade varje partner resultatet av sitt modelleringsarbete för varandra och var därmed avslutningen på kursen verksamhetsmodellering. Totalt har projektets olika parter jobbat med närmare 15 olika case som har bearbetats genom den metodik som tagits fram i tidagare Bitstreamprojekt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27 januari, Bodø

Kjell Erlingsen, Ulf Hedestig och Mikael Söderström träffade Terje Jørgensen och hans team på hemtjänsten i Bodø. Syftet var att intervjua dem om den organisering de gjort för verksamhetsutveckling och hur de utvecklat sin arbetspraxis. Syftet var att kartlägga de olika organisationsformer som våra parter har upparbetat vad gäller organisering av verksamhetsutveckling som ingår i Bitstream II’s arbetspaket 4.

26 januari, Bodø

Handledningsturnén avslutades med besök i Bodø där projektet fick inblick i aktuell status med modelleringsarbetet i respektive case.

img_3142 Diskussioner i Bodø

Under besöket gjordes även en intervju med Knut Hernes och fick en demonstration av den dashboard som används på tekniska kontoret. Dashboard design ingår i arbetspaketet 4 som handlar om organisering av verksamhetsutveckling.