8 september Norsjö

Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström besökte Norsjö för att rekognosera utplacering av basstationer för LoRA-nätet. Syftet är att sätta ut IoT-sensorer för att fånga rörelser och beteenden som kan användas i samband med medborgarcentrerade aktiviteter i projektets WP5. Under dagen besöktes bl a vattentornet och skolan i jakten på lämpliga platser.

21-22 augusti Kärringøy

Bitstream II genomförde den andra träffen inom LEAN-ledarträffen som denna gång genomfördes på Kärringøy utanför Bodø. Under två dagar fick ett 30-tal deltagare lyssna till olika presentationer och delta i workshops. Bl a presenterades digitaliseringsstrategier i Bodø kommun och SI och dessutom fick deltagarna inblick i olika former av verktyg för att hantera digital transformation. Under seminariet fick också deltagarna åka Ribbåt utanför Kärringøy.

21 juli Lissabon

Daniel Skog presenterar idag artikeln Push or Pull? Using social media to interact with citizens, på konferensen 11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS) i Lissabon.

Konferensen arrangeras av IADIS, som står för International Association for Development of the Information Society. Daniels presentation bygger på den kartläggning som han har gjort i Bitstream II som avser aktivitet 5 som avser medborgardriven utveckling av etjänster.

26/6-1/7 Norge

Projektgruppen  på svensk och norsk sida, dvs Umeå universitet och Nord universitet träffade de norska deltagarna under denna sommarvecka. Initialt besöktes Hemnes där en workshop genomfördes under en heldag. Tre grupper i Hemnes diskuterade framtida case och utvecklingsförslag. Dag två på resan innehöll ett besök hos Statens Innkrevingssentral där projektgruppen fick träffa högsta ledningen för SI och diskutera framtida samarbeten. Besöket avslutades i Bodø där vi under två dagar besökte olika deltagare från Bodø kommun och genomförde aktiviteter inom ramen för aktivitet 3, 4 och 5.

21 juni Norsjö

Ulf Hedestig och Mikael Söderström diskuterade med Norsjö, Åsele och Vilhelmina om ett framtida virtuellt projektkontor i inlandet. Då Bitstream II har endast två parter med från inlandet fanns även andra kommuner med på mötet för att diskutera på vilket sätt inlandskommunerna tillsammans skulle kunna organisera och samordna detta arbete. Detta möte ingår i arbetspaket 4 som avser organisering av verksamhetsutveckling.

22-23 Maj Norsjö och Åsele

Under två dagar har Ulf Hedestig och Mikael Söderström diskuterat vilka case som deltagarna från Åsele och Norsjö kommer att jobba med i anslutning till LEAN-seminarieserie riktad mot chefer. Nästa träff sker på Kärringöy utanför Bodø i slutet av augusti och där förväntas deltagarna diskutera sina och de andras praktikfall.

10 maj Umeå

Bitstream II presenterades i samband med att IT-institutionerna vid Umeå universitet presenterade sina projekt under Mitt Europa, ett EU-initiativ som samordnades via Tillväxtverket. Bitstream II fanns representerat i form av poster där ett 60-tal inbjudna företag och organisationer deltog