Informatik och Norsjö kommun i sensorprojekt

Informatik samarbetar med Norsjö kommun i projektet WeBeamit, där sensorteknik ska användas för att skapa nya tjänster.

I höstas installerade studenter från systemvetenskapliga programmet, Informatik, två basstationer i Norsjö kommun. Basstationerna ska användas för att förmedla data från sensorer. Den data sensorerna producerar ska nyttjas för att effektivisera Norsjös kommunala verksamhet samt utveckla nya tjänster.

Nu fortsätter arbetet med sensorer i Norsjö, då inblandade i projektet samlades för en hel dag i Norsjö där det diskuterades användning av tekniken. På plats var bland andra Mattias Degerman, vice KSO, Felix Krause, SKL programansvarig för tillväxtbyggnad och samhällsplanering, Nike Hansen, projektkoordinator vid det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things, Ulf Hedestig, lektor vid Informatik, Jesper Svensson, systemvetarstudent vid Informatik, Niklas Carlén, systemvetarstudent vid Informatik, August Forsman, systemvetarstudent vid Informatik, Inger Johansson, kommunstrateg Norsjö och Katarzyna Wikström, Kommunchef Norsjö.

Sensorerna som kommer att användas i projektet, kan inte identifiera personer eftersom utrustningen inte innehåller någon kamerafunktion. Däremot har sensorerna många andra funktioner, som att mäta temperatur, luftfuktighet och rörelse. Exakt vad sensorerna kommer användas till är ännu inte klart, några exempel på användningsområden är:

• Belysning – Öka trygghetskänsla hos invånare, genom lampor som med hjälp av sensorer tänds vid rörelse i närheten.

• Lokaler – Underlätta planering för exempelvis lokalvårdare och annat underhåll, genom att mäta nyttjande av olika lokaler.

• Aktiviteter – Informera invånare om aktivitet vid olika platser, genom att visa om det finns rörelse just där och då. Det kan exempelvis vara på badhus eller fritidsgårdar.

10 januari, Norsjö

Daniel Skog och Ulf Hedestig träffade Sofie From, informatör på Norsjö kommun för att intervjua henne rörande utnyttjandet av sociala medier inom kommunen. Träffen ligger i linje med den kartläggning som ska göras inom arbetspaket 5 om medborgardriven utveckling.

img_3131

24-25 november, Bodø

Den andra samlingen av kursen verksamhetsmodellering genomfördes under två dagar i Bodø. Ca 30 personer är med i detta arbetspaket där varje deltagare fått presentera  och få återkoppling på sitt arbete med att kartlägga och analysera sina egna case. Under samlingen visade de bl a på hur de utnyttjat de olika beskrivningsteknikerna för att kartlägga begrepps- och intressentmodell, målhierarkier och processbeskrivningar. Nästa samling som avslutar kursmodulen är inplanerad i mitten av februari i Mo i Rana.

23 november, Bodø

Bitstream II genomförde det första ledarseminariet som är en delaktivitet i projektet. Ett drygt 50-tal ledare deltog i seminariet som hade temat ”Tjänsteinnovation, digitalisering och ledning”.

Bland föredragningshållarna var Une Tangen från Kommunesektorens organisajon, KS (motsvarigheten till SKL i Sverige) som presenterade en vägkarta för tjänsteinnovation. För de som är intresserade av de modeller och verktyg som de tagit fram kan gärna besöka www.samveis.no. Den andre föredragshållaren var Leif Kristian Monsen från Nord Universitet som talade utifrån temat ”Missnöjets innovativa potential” som handlade till stor del om ledarskap i förändringsarbete i offentlig sektor. Från en tidigare studie hos olika utvecklingsprojekt som varit framgångsrika i Sverige och Norge, presenterades vilka ledaregenskaper som varit betydelsefulla för att nå goda effekter. Ledarseminariet avslutades med att Vibeke Tellemann, Eli Thea Moseid Kristensen och Terje Jørgensen från Bodø kommune presenterade hur de organiserat sina digitaliseringsprojekt inom hälsosektorn. Några av dessa personer deltog i Bitstream I och visade på vilka effekter som deras deltagande i Bitstream I resulterat för kommunen.  Från Bitstreamprojektet tog man med sig metodik och verktyg för att bygga upp en organisation bestående av personal från kommunens hälsosektor där man bedriver kartläggning och analys. Idag har man sju personer engagerade i verksamhetsutveckling som hittills varit mycket lyckosam, där såväl medarbetare och ledning är mycket positiva till de sätt man hanterar verksamhetsmodellering i sin verksamhet.

Ledarseminariet avslutades med en diskussion om framtida teman och fokusområden. Nästa ledarträff planeras till mitten av mars 2017 och då i Sverige.

Vecka 44

Under vecka 44 genomförde projektet handledningsträffar hos respektive partner. Lärarna från Nord universitet och Umeå universitet besökte de olika parterna och diskuterade de arbeten som de påbörjat. Samtidigt passade Daniel Skog och Ulf Hedestig med att intervjua personal ansvarig för sociala medier på respektive plats. De sociala medierna ingår i arbetspaketet Medborgarcentrerad utveckling.

img_3026

Kjell vägleder sina studenter på tekniska kontoret i Bodø

img_3028

Daniel och Ulf på intervjubesök på servicetorget i Bodø

img_3032

Lärarna förbereder sig inför sitt besök i Korgen, Hemnes kommune

7 september

Representanter från näringslivsenheterna i Region 8, dvs Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Lycksele, Norsjö och Malå, besökte Umeå universitet där Ulf Hedestig fick möjlighet att presentera Bitstreamprojektet och diskutera samverkan och framtida resultat och spridningsaktiviteter.