27 januari, Bodø

Kjell Erlingsen, Ulf Hedestig och Mikael Söderström träffade Terje Jørgensen och hans team på hemtjänsten i Bodø. Syftet var att intervjua dem om den organisering de gjort för verksamhetsutveckling och hur de utvecklat sin arbetspraxis. Syftet var att kartlägga de olika organisationsformer som våra parter har upparbetat vad gäller organisering av verksamhetsutveckling som ingår i Bitstream II’s arbetspaket 4.

26 januari, Bodø

Handledningsturnén avslutades med besök i Bodø där projektet fick inblick i aktuell status med modelleringsarbetet i respektive case.

img_3142 Diskussioner i Bodø

Under besöket gjordes även en intervju med Knut Hernes och fick en demonstration av den dashboard som används på tekniska kontoret. Dashboard design ingår i arbetspaketet 4 som handlar om organisering av verksamhetsutveckling.

10 januari, Norsjö

Daniel Skog och Ulf Hedestig träffade Sofie From, informatör på Norsjö kommun för att intervjua henne rörande utnyttjandet av sociala medier inom kommunen. Träffen ligger i linje med den kartläggning som ska göras inom arbetspaket 5 om medborgardriven utveckling.

img_3131

24-25 november, Bodø

Den andra samlingen av kursen verksamhetsmodellering genomfördes under två dagar i Bodø. Ca 30 personer är med i detta arbetspaket där varje deltagare fått presentera  och få återkoppling på sitt arbete med att kartlägga och analysera sina egna case. Under samlingen visade de bl a på hur de utnyttjat de olika beskrivningsteknikerna för att kartlägga begrepps- och intressentmodell, målhierarkier och processbeskrivningar. Nästa samling som avslutar kursmodulen är inplanerad i mitten av februari i Mo i Rana.

23 november, Bodø

Bitstream II genomförde det första ledarseminariet som är en delaktivitet i projektet. Ett drygt 50-tal ledare deltog i seminariet som hade temat ”Tjänsteinnovation, digitalisering och ledning”.

Bland föredragningshållarna var Une Tangen från Kommunesektorens organisajon, KS (motsvarigheten till SKL i Sverige) som presenterade en vägkarta för tjänsteinnovation. För de som är intresserade av de modeller och verktyg som de tagit fram kan gärna besöka www.samveis.no. Den andre föredragshållaren var Leif Kristian Monsen från Nord Universitet som talade utifrån temat ”Missnöjets innovativa potential” som handlade till stor del om ledarskap i förändringsarbete i offentlig sektor. Från en tidigare studie hos olika utvecklingsprojekt som varit framgångsrika i Sverige och Norge, presenterades vilka ledaregenskaper som varit betydelsefulla för att nå goda effekter. Ledarseminariet avslutades med att Vibeke Tellemann, Eli Thea Moseid Kristensen och Terje Jørgensen från Bodø kommune presenterade hur de organiserat sina digitaliseringsprojekt inom hälsosektorn. Några av dessa personer deltog i Bitstream I och visade på vilka effekter som deras deltagande i Bitstream I resulterat för kommunen.  Från Bitstreamprojektet tog man med sig metodik och verktyg för att bygga upp en organisation bestående av personal från kommunens hälsosektor där man bedriver kartläggning och analys. Idag har man sju personer engagerade i verksamhetsutveckling som hittills varit mycket lyckosam, där såväl medarbetare och ledning är mycket positiva till de sätt man hanterar verksamhetsmodellering i sin verksamhet.

Ledarseminariet avslutades med en diskussion om framtida teman och fokusområden. Nästa ledarträff planeras till mitten av mars 2017 och då i Sverige.

Vecka 44

Under vecka 44 genomförde projektet handledningsträffar hos respektive partner. Lärarna från Nord universitet och Umeå universitet besökte de olika parterna och diskuterade de arbeten som de påbörjat. Samtidigt passade Daniel Skog och Ulf Hedestig med att intervjua personal ansvarig för sociala medier på respektive plats. De sociala medierna ingår i arbetspaketet Medborgarcentrerad utveckling.

img_3026

Kjell vägleder sina studenter på tekniska kontoret i Bodø

img_3028

Daniel och Ulf på intervjubesök på servicetorget i Bodø

img_3032

Lärarna förbereder sig inför sitt besök i Korgen, Hemnes kommune