22-23 Maj Norsjö och Åsele

Under två dagar har Ulf Hedestig och Mikael Söderström diskuterat vilka case som deltagarna från Åsele och Norsjö kommer att jobba med i anslutning till LEAN-seminarieserie riktad mot chefer. Nästa träff sker på Kärringöy utanför Bodø i slutet av augusti och där förväntas deltagarna diskutera sina och de andras praktikfall.

10 maj Umeå

Bitstream II presenterades i samband med att IT-institutionerna vid Umeå universitet presenterade sina projekt under Mitt Europa, ett EU-initiativ som samordnades via Tillväxtverket. Bitstream II fanns representerat i form av poster där ett 60-tal inbjudna företag och organisationer deltog

25 April Umeå

Bitstream arrangerade en workshop med det tidigare LEAN-nätverket 0-fel. Under förmiddagen diskuterade ett 20-tal deltagare om framtida önskemål om innehåll och format i kommande möten om LEAN.

Nätverket 0-fel omfattar såväl företag som offentlig verksamhet och träffen genomfördes i Länsstyrelsens lokaler. Denna aktivitet är i linje med aktivitet 3 som fokuserar på LEAN-filosofi och värdegrundsfrågor

15-17 februari, Mo i Rana

Under denna tidsperiod presenterades slutresultatet av alla de case som ingått i kursen Verksamhetsmodellering. På campus Helgeland presenterade varje partner resultatet av sitt modelleringsarbete för varandra och var därmed avslutningen på kursen verksamhetsmodellering. Totalt har projektets olika parter jobbat med närmare 15 olika case som har bearbetats genom den metodik som tagits fram i tidagare Bitstreamprojekt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27 januari, Bodø

Kjell Erlingsen, Ulf Hedestig och Mikael Söderström träffade Terje Jørgensen och hans team på hemtjänsten i Bodø. Syftet var att intervjua dem om den organisering de gjort för verksamhetsutveckling och hur de utvecklat sin arbetspraxis. Syftet var att kartlägga de olika organisationsformer som våra parter har upparbetat vad gäller organisering av verksamhetsutveckling som ingår i Bitstream II’s arbetspaket 4.