Om projektet

DSCF2721

Projektets styrgrupp

 

Projektet bedrivs perioden 1 juni 2016 till 31 maj 2019. Det består av fem work packages som genomförs enligt nedan:

WP 1: Projektkoordination/projektledning samt utvärdering

WP 2: Kommunikation; består av Jämställdhetsintegrering, Nätverksaktiviteter/konferensaktiviteter samt resultatspridningsaktiviteter

WP 3: Insatser för höjd innovationskapacitet; inrymmer kompetensutvecklingsinsatser inom verksamhetsmodellering och grundfilosofi och värdegrund för LEAn samt processtänkande

WP 4: Organisation av och verktyg för innovativ verksamhetsutveckling. Omfattar bl a implementation och utvärdering av två olika sätt att organisera verksamhetsutveckling, utveckling av en dashboard för visualisering av nyckeltal m m.

WP 5:Medborgarcentrerad utveckling. Detta arbetspaket omfattar serviceförklaringar och service design samt Social och deltagande innovation

Projektets förväntade resultat är:

1. Organisationsformer, metoder och verktyg, inklusive ett visualiseringsverktyg för beslutsfattande, för utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling anpassade till offentlig verksamhet.

2. Praktiska guidelines för organisering av innovativ verksamhetsutveckling i offentliga organisationer vid användning av verksamhetsmodellering.

3. En utvärderingsmetod för att bedöma värdet av potentiella e-lösningar.

4. En metod för social och deltagande utmaningsdriven innovation där företrädare för olika intressentgrupper deltar i digitalt baserad samskapande utformning av offentliga tjänster.

5. Kunskap om utmaningsdriven innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet.

Då aktiviteterna i BitStream II har verksamhetsmodellering och innovation i fokus, samverkar projektet väl med de steg för jämställdhetsarbete som presenteras i JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering. Detta innebär att dessa steg enkelt kan integreras i arbetet när projektets deltagare genomför verksamhetsmodellering inom sina respektive verksamheter. Projektarbetet genomförs i form av en aktionsorienterad metod där personal i deltagande organisationer tillsammans med forskare arbetar med konkret problemlösning och utvecklingsarbete. En stor fördel med aktionsforskning är att metoden kombinerar: 1. Konkret problemlösning för deltagande organisationer med, 2. Generell kunskapsutveckling baserad på gemensamma erfarenheter och gemensamt lärande. På så sätt kan vi säkerställa att projektets resultat är till nytta i arbetet att skapa en effektivare offentlig verksamhet inom BA:s programområde, och att den kunskap och de metoder och verktyg som utvecklas i projektet kan implementeras och användas i offentliga organisationer i hela programområdet.

Projektet finansieras av

Sverige: Botnia Atlantica och Europeiska regionala fonden, Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå Universitet, Norsjö kommun, Åsele kommun och Umeå kommun.

Norge: Nordlands fylkeskommune, Bodø kommune, Statens innkrevingssentral, Hemnes kommune, Nord universitet.