Dokumentation

Här kommer alla typer av publikationer, presentationer och övrigt material knutet till projektet att publiceras.

2016

Reportage från Ledarträffen i Bodø

Presentation av Bitstream II, Arbetsförmedlingens Innovationsvecka

BitstreamII, projektansökan

2013-2014 (Bistream I)

Publikationer

Innovation in public sector, artikel publicerad i konferensen NOKOBIT, 2015 i Ålesund

Crossing_Border_Final, artikel publicerad i norska konferens NOKOBIT, 2015 i Ålesund

Slutrapport BitStream I

Presentationer

Bitstreampresentation på nätverksträffen arrangerad av Botnia Atlantica 21 augusti, Bodø

Bitstream131001 presentation på ePractice i Bryssel

Presentation vid Akademi Norr’s konferens 19-20/9, Sollefteå

Övriga dokument

Emnesbeskrivning_Virksomhetsmodellering

Kursplan Verksamhetsmodellering_svensk

Projektansökan_Bitstream