Bitstream I

 

 

BitStream I – Kompetensutveckling för innovationskraft är ett Svenskt-Norskt projekt som finansierades av Botnia-Atlantica som pågick under perioden 2013-2014.

PROJEKTETS SYFTE

Projektets huvudmål var att skapa en transnationell plattform för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom området innovativ verksamhetsutveckling. Insatsen omfattade kompetensutveckling för personal inom offentlig sektor i både Sverige och Norge.

Ett viktigt delmål i projektet var att utforska och utvärdera användarcentrerade metoder och verktyg för innovativ verksamhetsutveckling anpassade till offentlig verksamhet. IKT-strategisk verksamhetsutveckling är en kritisk dimension för att lyckas etablera en offentlig verksamhet på den högsta nivån i utvecklingstrappan för e-förvaltning, d.v.s. att ta steget upp till omvandling av verksamheten.

Projektet bedrevs perioden mars 2013 till maj 2014. Det bestod av sex work packages som genomförs enligt nedan:

WP 1: Projektkoordination/projektledning, 15/3-13 till 15/5-14

WP 2: Utveckling av en plattform för framtidens transnationella kompetensförsörjning, 2/5-13 till 30/11-13

WP 3: Utforskning och utvärdering av metoder och verktyg för innovativ verksamhetsutveckling i offentlig sektor, 2/5-13 till 30/11-13

WP 4: Pilottest av transnationell kompetensutvecklingsplattform, 10/10-13 till 9/5-14

WP 5: Utvärdering av den transnationella plattformen, kompetensutvecklingsinsatserna samt projektet i sin helhet, 10/10-13 till 15/5-14

WP 6: Spridning och avslut, 15/3-13 till 15/5-14

Projektets resultat

1. En virtuell och fysisk transnationell plattform för kompetensutveckling som innefattar ett gränsöverskridande utbyte av erfarenheter, forskning och utvecklingsinsatser inom området innovativ verksamhetsutveckling. Plattformen omfattar former och modeller som skapar förutsättningar för ett transnationellt triple-helix innovationssystem som inkluderar forskare, offentlig sektor och tjänsteföretag. Vår bedömning är att denna plattform även kommer att vara möjlig att använda för kompetensutveckling inom andra områden än innovativ verksamhetsutveckling.

2. Prototyper av metoder och verktyg som är anpassade till långsiktigt hållbar innovativ verksamhetsutveckling i offentlig sektor. De metoder och verktyg som utvecklas bygger på grundstenarna öppen innovation och öppna standards. Detta innebär att de kommer att var fria att använda av vem som helst utan kostnad. Metoderna och verktygen ska också vara utformade på ett sådant sätt att de är användbara både för mindre IKT-företag i regionen och kommuner/myndigheter. På så sätt kan de mindre företagen leverera tjänster och produkter till offentlig sektor som i kraft av sin kompetensförstärkning inom innovativ verksamhetsutveckling sannolikt blir bättre på att specificera och upphandla denna typ av tjänster.

3. Ökad kompetens hos offentliga aktörer att genomföra innovativ verksamhetsutveckling och att agera som kompetenta kravställare.

Projektet finansierades av

Sverige: Botnia Atlantica, Region Västerbotten, Umeå Universitet, Sorsele kommun och Storumans kommun

Norge: Nordlands fylkeskommune, Bodø kommune, Statens inkrevingssentral