Presenterade artikel om utmaningar kring IoT-användande i offentlighet

Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström presenterade artikeln Challanges in using IoT in public spaces under den internationella konferensen IoT in Urban Space (Urb-IoT) som hölls i Guimareas, Portugal.

Artikeln tilldelades även best paper award under en speciell ceremoni i slutet av konferensen. Urb-IoT är en av sju parallella delkonferenser som hålls ihop me SmartCity 360 som fokuserar på IoT ur olika perspektiv.

Mer information om Urb-IoT finns här.

Artikeln, Challenges in Using IoT in Public Spaces, finns här.

Ledarskap och tjänsteutveckling inom den digitala myndigheten

Under tisdagen den 23 oktober höll Bitstream II tillsammans med SPIN ett öppet seminarium med fokus på ledarskap och tjänsteutveckling inom den digitala myndigheten.

Seminariet, som pågick under en eftermiddag, började med att Marie-Therese Christiansson från Karlstads universitet presenterade olika verktyg och modeller som utvecklats för att stödja ett processorienterat arbetssätt. Marie-Therese gav även inblick i hur man kan integrera horisontella kriterier såsom mångfald och jämställdhet i samband med arbetet med processbeskrivningar.

Eftermiddagens andra talare var Louise Bringselius som varit forskningsledare för Tillitsdelegationen, hon berättade om hur tillitsbaserad ledning och styrning skulle kunna genomföras i praktiken. Deltagarna fick även lyssna till goda exempel och insatser som behöver göras för att öka andelen tillit som styrmodell.

Seminariet avslutades med tre exempel på medborgarcentrerad verksamhetsutveckling, där Katarzyna Wikström, kommunchef i Norsjö, var först ut med att berätta om IoT-sensorer som stöd vid beslutsfattande. Kennet Johansson, enhetschef för Länsstyrelsen i Västerbotten, berättade om systemtänkande i samband med verksamhetsmodellering och avslutningsvis berättade Per Levén, Umeå universitet, om platsbaserade delningsplattformar och exempel på hur de testas hos olika intressegrupper.

Seminariet följdes upp med att Bitstream II hade ett svensk-norskt erfarenhetsutbyte den 24 oktober där bland annat IT-enheten vid Umeå kommun och länsstyrelsen i Västerbotten presenterade sina ansatser att organisera digitalisering och verksamhetsutveckling i sina organisationer.

Bild: Marie-Therese Christiansson, proprefekt och lektor vid Informatik Karlstads universitet, föreläser för seminariedeltagare. 

Presentationer från konferensen: 

Inledning

Marie-Therese Christiansson

Louise Bringselius

Katarzyna Wikstrom

Kennet Johansson

Per Leven

Inbjudan till Bitstreams årskonferens 23-24/10

Den 23-24/10 genomförs Bitstreams årskonferens i Umeå med temat Ledarskap och tjänsteutveckling i den digitala förvaltningen. Första dagen är öppen för allmänheten och dag två sluten för enbart Bitstreampartners. Under dessa dagar kommer vi att varva med inspirationsföreläsare och erfarenhetsutbyte mellan våra partners.

Bland våra talare kan nämnas Louise Bringselius, Lunds universitet, som varit forskningsledare för Tillitsdelegationen i Sverige. Delegationen har i juni 2018 lämnat sitt slutdokument som bland annat belyser om balansering av nuvarande styrningsformerna (byråkrati och budget) till förmån för tillitsbaserad styrning i offentlig förvaltning. Hon kommer här att berätta mer om ramverket för tillitsbaserad styrning och ledning och vad det innebär. Den andra talaren är Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet, som kommer att berätta mer om processorientering i praktiken och metoder för att identifiera, värdera och prioritera e-tjänster.

Anmälan och mer information om årskonferensen hittar du här

Konferensens program hittar du här: Program 23-24/10

19th International Conference on Digital Governmental Research

I slutet av maj deltog Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström i konferensen 19th International Conference on Digital Governmental Research där Ulf Hedestig presenterade deras artikel om hur IoT kan fungera som motor för verksamhetsutveckling i Norsjö kommun.
Ulf Hedestig och Mikael Söderström under besöket.
Arbetet är en del av projekten Bitstream II och WeBeamIt. Konferensen arrangerades av Digital Government Society (DGS), och genomfördes på Delft Universitetet i Holland. DGS är en av de mest prestigefyllda internationella organisationerna  som fokuserar på digitalisering i offentlig sektor med högt rankade tidskrifter. Konferensen lockade deltagare från USA, Sydamerika och Europa, och Norsjöprojektet väckte stort intresse från regioner som New York, Bern, Seoul och Brasilia. De var främst imponerade av Norsjös satsningar på att leverera värde för medborgare via ett LoRa-nätverk som levererar en typ av data som aldrig, eller sällan, används i verksamhetsutveckling. Bland annat frågade flera andra s.k. smarta städer om det är möjligt att konvertera och flytta över Norsjötestet till andra länder för att gör jämförande studier.

– Detta arbete har inte kunnat genomföras utan våra partners i Norsjö där Inger Johansson och Katarzyna Wikström är viktiga samarbetspartners, säger Mikael Söderström som poängterar att denna form av samarbete mellan universitet och offentlig sektor är ett utmärkt sätt att marknadsföra den forskning som sker i Västerbotten.

8-9 februari, avslutande seminarium

8-9 februari hade Bitstream II ett avslutande seminarium för drygt 20-talet enhetschefer som deltagit i verksamhetsmodellering. 

Deltagare under seminariet.

Under seminariet fick deltagare från Länsstyrelsen, Norsjö, Åsele och Umeå kommun dela med sig av sina erfarenheter av att bedriva kartläggning av olika verksamheter. Sedan i oktober har de jobbat med att kartlägga och analysera sina verksamheter och alla har hittat förändringsförslag som kan förbättra verksamheten.

– Det är fantastiskt att de inte bara har lärt sig att modellera utan många har gått vidare och använt sina diagram och modeller för att förändra sin egen verksamhet och till och med börjat organisera för verksamhetsutveckling, säger Mikael Söderström som tillsammans med Ulf Hedestig undervisat och coachat deltagarna på kursen.

Totalt har nu ett drygt 70-tal chefer från Sverige och Norge deltagit i denna kompetensutvecklingsinsats som ger en bra grund för de övriga aktiviteter som Bitstream II genomför under 2018 och 2019. 

 

28-29 september kurs i verksamhetsmodellering

Ett 20-tal personer från Västerbotten deltog i kurs om verksamhetsmodellering. Kursen ingår i arbetspaket tre i projektet Bitstream II och tog plats vid institutionen för Informatik. 

IMG_7378Deltagare jobbar med att tillämpa metodik på sina case. 


På torsdag och fredag, 28-29 september, hölls en kurs i verksamhetsmodellering. Deltog gjorde ett 20-tal personer från Umeå kommun, Norsjö kommun, Åsele kommun och länsstyrelsen i Västerbotten. Deltagare jobbade med deras olika case, dessa case kommer de att jobba med fram till tredje februari, då kursen avslutas. Det var nu andra upplagan av kursen i verksamhetsmodellering, kursen ingår i arbetspaket tre i projektet Bitstream II. Under dagarna undervisade Ulf Hedestig och Mikael Söderström.

 

 

 

27 september Norsjö

Systemvetarstudenter vid institutionen för Informatik har varit i Norsjö kommun för att installera basstationer.

IMG_0700-1Basstationen på vattentornet kopplas in. Foto: Ina Klingstedt


I onsdags, 27 september, påbörjades det praktiska arbetet kring WeBeamit, som är ett projekt i samarbete mellan Umeå universitet och Norsjö kommun. Fyra studenter vid institutionen för Informatik, Nicklas Carlén, Jesper Svensson, Gunnar Erlanson och August Forsman installerade två basstationer under dagen. Basstationerna installerades på vattentornet och på skolans tak i Norsjö kommun. Medverkade under dagen gjorde även Ulf Hedestig, lektor vid instutitionen vid Informatik, Ina Klingstedt. Informatör på Norsjö kommun, Inger Johansson, projektledning, och Tommy Holmström vaktmästeritjänster Norsjölägenheter.

Basstationerna förmedlar data från sensorerna till ett system där vidare analys kommer att genomföras. Ett litet antal testsensorer installerades på Norsjös kommunhuset och Norsjös skolområde för att kontrollera att sändning och mottagandet fungerar. Syftet med sensorerna är att effektivisera den Norsjös kommunala verksamheten och utveckla nya tjänster.

 

8 september Norsjö

Ulf Hedestig, Daniel Skog och Mikael Söderström besökte Norsjö för att rekognosera utplacering av basstationer för LoRA-nätet. Syftet är att sätta ut IoT-sensorer för att fånga rörelser och beteenden som kan användas i samband med medborgarcentrerade aktiviteter i projektets WP5. Under dagen besöktes bl a vattentornet och skolan i jakten på lämpliga platser.

21-22 augusti Kärringøy

Bitstream II genomförde den andra träffen inom LEAN-ledarträffen som denna gång genomfördes på Kärringøy utanför Bodø. Under två dagar fick ett 30-tal deltagare lyssna till olika presentationer och delta i workshops. Bl a presenterades digitaliseringsstrategier i Bodø kommun och SI och dessutom fick deltagarna inblick i olika former av verktyg för att hantera digital transformation. Under seminariet fick också deltagarna åka Ribbåt utanför Kärringøy.

21 juli Lissabon

Daniel Skog presenterar idag artikeln Push or Pull? Using social media to interact with citizens, på konferensen 11th Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS) i Lissabon.

Konferensen arrangeras av IADIS, som står för International Association for Development of the Information Society. Daniels presentation bygger på den kartläggning som han har gjort i Bitstream II som avser aktivitet 5 som avser medborgardriven utveckling av etjänster.